LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bevoegdheden bewindvoerder (art. 1:441 BW)

Bevoegdheden bewindvoerder

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bewind Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 november 2022
mr. M.N. Bende

1 Algemeen

De bewindvoerder in een meerderjarigenbewind vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte en zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen, voor zover dit onder bewind staat en niet besteed behoort te worden aan een voldoende verzorging van de rechthebbende (art. 1:441 lid 1 BW). Als gevolg van het bewind komt het beheer over de goederen, met uitsluiting van de rechthebbende, toe aan de bewindvoerder (art. 1:438 lid 1 BW). De rechthebbende kan uitsluitend met medewerking van de bewindvoerder dan wel met een machtiging van de Rechtbank beschikken over de onder bewind gestelde goederen (art. 1:438 lid 2 BW). De rechthebbende is ten aanzien van de onder bewind gestelde goederen dus beheersonbevoegd en beperkt beschikkingsonbevoegd.

Een handeling zal als een beheershandeling worden aangemerkt indien de handeling kan worden geschaard onder de normale exploitatie van het goed. Daarbij kan worden gedacht aan handelingen die worden verricht om het onder bewind gestelde goed in stand te houden, zoals (niet-limitatief) het (laten) uitvoeren van onderhoud, het vervreemden van voorraden en het innen van voordelen uit een vermogensbestanddeel. Ook het aanbrengen van mutaties in een effectenportefeuille kan onder omstandigheden worden aangemerkt als beheer. Voor antwoord op de vraag wat onder beheershandelingen kan worden verstaan, kan de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.