LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bevoegdheden BV (art. 2:217 BW)

Bevoegdheden BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft in beginsel alle bevoegdheden (art. 2:217 lid 1 BW). Deze hoofdregel kent echter twee nuanceringen. In de eerste plaats kunnen in de wet en in de statuten de bevoegdheden worden begrensd. In de tweede plaats mag de algemene vergadering niet de bevoegdheden uitoefenen die uitdrukkelijk zijn toebedeeld aan het bestuur en de raad van commissarissen. Ter compensatie van de tweede nuancering hebben het bestuur en de raad van commissarissen een informatieplicht jegens de algemene vergadering (art. 2:217 lid 2 BW). Die plicht is echter begrensd in verband met de redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW) en eindigt daar waar het zwaarwichtig belang van de vennootschap zich verzet tegen de verstrekking van informatie.

2 Kernbevoegdheden

De wet kent een aantal kernbevoegdheden toe aan de algemene vergadering:

  • besluiten over emissie van aandelen (art. 2:206 BW);
  • vaststellen van de jaarrekening (art. 2:210 lid 3 BW);
  • bestemmen van de winst en vaststellen van uitkeringen (art. 2:216 BW);
  • verkrijgen van inlichtingen van het bestuur en de raad van commissarissen (art. 2:217 lid 2 BW);
  • wijzigen van de statuten (art. 2:231 BW);
  • benoemen (art. 2:242 BW), schorsen, ontslaan (art. 2:244 BW) en bezoldiging (art. 2:245 BW) van bestuurders;
  • benoemen (art. 2:252 BW), schorsen, ontslaan (art. 2:254 BW) en bezoldiging (art. 2:255 BW) van commissarissen; en
  • besluiten tot omzetting (art. ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.