LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuur gemeenschapsgoederen (art. 1:97 BW)

Bestuur gemeenschapsgoederen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
mr. dr. M.R. Kremer

1 Algemeen

De hoofdregel is, dat ieder van de echtgenoten bevoegd is tot het bestuur van de goederen van de gemeenschap (art. 1:97 lid 1 tweede zin BW).
Een uitzondering wordt gemaakt voor goederen op naam of goederen verkregen krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift, zij staan onder het bestuur van de betrokken echtgenoot (privatief bestuur).
Goederen op naam zijn bijvoorbeeld:

  • registergoederen
  • vorderingen op naam (een bankrekening)
  • aandelen op naam in een NV
  • aandelen in een BV
  • vorderingen voortvloeiend uit een koopovereenkomst

Auto’s zijn goederen niet op naam, omdat auto's worden overgedragen door middel van bezitsverschaffing en niet door kentekenregistratie.

Een uitzondering op de hoofdregel kan ook gelden voor een goed dat dienstbaar is aan een beroep of bedrijf (art. 1:97 lid 2 BW). Wanneer het goed met toestemming van de echtgenoot onder wiens bestuur dat goed alleen of mede stond, dienstbaar is aan een beroep of bedrijf van de andere echtgenoot, dan berust het bestuur van dat goed uitsluitend bij de echtgenoot die het beroep of bedrijf uitoefent, wanneer het handelingen betreft die als normale uitoefening van het beroep of bedrijf zijn te beschouwen. Bijvoorbeeld daden van gewoon beheer, zoals de opdracht tot onderhoud van bedrijfsmiddelen. Voor het overige berust het bestuur bij de echtgenoten gezamenlijk. 
De toestemming van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.