LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestaanseis (art. 4:56 BW)

Bestaanseis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Testament, Tweetrapsmaking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Bestaanseis

Om als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt, art. 4:9 BW. Dit geldt ook voor diegene die aan een making - een erfstelling of een legaat - een recht kunnen ontlenen (art. 4:56 lid 1 BW). 

Het kind waarvan een vrouw zwanger is, wordt als reeds geboren aangemerkt als het levend ter wereld komt, wanneer zijn belang dit vordert, art. 1:2 BW. Op deze manier kan een ongeboren kind erven van (bijvoorbeeld) zijn overleden vader. Aan de bestaanseis (art. 4:9 BW of art. 4:56 lid 1 BW) is immers voldaan. Komt het kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan. 

De bestaanseis van art. 4:56 lid 1 BW geldt niet alleen voor natuurlijke personen, maar ook voor rechtspersonen wanneer zij in een uiterste wil zijn aangewezen als erfgenaam of legataris. Is de rechtspersoon vóór het openvallen van de nalatenschap ontbonden, dan bestaat hij niet en kan hij geen rechten ontlenen aan de erfstelling of aan het legaat. Is een rechtspersoon vóór het openvallen van de nalatenschap ten gevolge van een juridische fusie of juridische splitsing opgehouden te bestaan, dan komen de rechten uit een making toe aan de verkrijgende rechtspersoon/rechtspersonen (art. 4:56 lid 1 tweede volzin ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.