LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beschikking bij echtscheiding/scheiding van tafel en bed bij uiterste wilsbeschikking (art. 4:52 BW)

Beschikking bij echtscheiding/scheiding van tafel en bed bij uiterste wilsbeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 maart 2020
De redactie

1 Algemeen

Een beschikking die een erflater heeft gemaakt ten behoeve van degene met wie hij op het tijdstip van het maken van de uiterste wil was gehuwd of reeds trouwbeloften (vgl. art. 1:49 BW) had gewisseld, vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Dit geldt echter niet indien uit de uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden (art. 4:52 BW). Er is dus sprake van een omkering van de bewijslast: de uiterste wilsbeschikking vervalt, tenzij uit de uiterste wil is af te leiden dat de erflater de beschikking ook na echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft gewild. Wenst de erflater ook na echtscheiding of scheiding van tafel en bed dat de beschikkingen ten behoeve van zijn ex-echtgenoot in stand blijven, dan is het dus aan te raden om dit uitdrukkelijk in de uiterste wil te bepalen.

Op grond van art. 4:8 BW geldt het bepaalde in art. 4:52 BW ook voor de (gewezen) geregistreerde partner van de erflater. Door de Commissie Erfrecht van de KNB was voorgesteld om art. 4:52 BW ook te laten gelden voor ex-samenwoners die een notarieel samenlevingscontract hebben gesloten (Eindverslag commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW 2012, p. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.