LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verordening beroeps- en gedragsregels (art. 61 WNA)

Verordening beroeps- en gedragsregels

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 januari 2019
De redactie

Klik hier voor de actuele tekst van de Verordening beroeps- en gedragsregels .

1 Kosten van de werkzaamheden

Art. 10 lid 2, tweede zin van de Verordening beroeps- en gedragsregels, hierna: Vgb) luidt:
'De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een ander(e) (deel van de) opdracht of een andere opdrachtgever.'

Art. 10 lid 2 Vbg verbiedt het om kosten bij een ander dan de opdrachtgever in rekening te bregen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten dat een notaris de kosten van de in zijn opdracht verrichte werkzaamheden op een op fiscale overwegingen gebaseerd verzoek van zijn opdrachtgever bij een BV in rekening brengt. Ook niet als de opdrachtgever bestuurder van die BV is en alle aandelen in het kapitaal van die BV houdt. Een rekening voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden mag de notaris niet ten name van de (schoon)ouders van de betrokkenen stellen, ook al stemmen die ouders daarmee in. De rekening dient aan de aanstaande echtgenoten als opdrachtgevers te worden verstrekt. Die kunnen vervolgens de (schoon)ouders de rekening laten voldoen. Een notaris mag evenmin 'schuiven' met de door hem in rekening te brengen bedragen wanneer dat de opdrachtgever beter uitkomt.


In een uitspraak van de Kamer voor het Notariaat Den Haag (31 oktober 2018, nr ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.