LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overneming goederen uit ontbonden gemeenschap (art. 1:101 BW)

Overneming goederen uit ontbonden gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:101 BW bevat een regeling voor goederen behorend tot de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen die een zeer lichte mate van verknochtheid kennen. De bepaling maakt het voor een echtgenoot mogelijk om de aldaar genoemde goederen (te weten kleren en kleinodiën, beroepsmiddelen, bedrijfsmiddelen en de papieren en familiegedenkstukken die tot zijn familie behoren), uit de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen tegen de geschatte prijs over te nemen. De waarde daarvan moet worden vergoed aan de gemeenschap. 
Een echtgenoot kan op grond van de redelijkheid en billijkheid ook recht hebben op toedeling van bepaalde andere goederen dan in deze bepaling genoemd. 


2 Art. 1:101 BW strijdig met art. 4:38 BW?

Indien de gemeenschap wordt ontbonden door overlijden (art. 1:99 lid 1 onder a BW), kan art. 1:101 BW in beginsel alleen worden ingeroepen door de langstlevende echtgenoot en niet door de erfgenamen van de overledene. Art. 1:101 BW biedt de langstlevende echtgenoot onder meer het recht om zijn beroeps- en bedrijfsgoederen tegen de geschatte prijs uit de ontbonden huwelijksgemeenschap over te nemen. Art. 4:38 lid 1 BW biedt een vergelijkbaar recht aan een kind (dan wel diens echtgenoot) of stiefkind (dan wel diens echtgenoot) met betrekking tot de goederen die dienstbaar waren aan een door de erflater uitgeoefend beroep of bedrijf dat door het kind, stiefkind, dan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.