LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overneming goederen uit ontbonden gemeenschap (art. 1:101 BW)

Overneming goederen uit ontbonden gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 maart 2017
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:101 BW maakt het voor een echtgenoot mogelijk om de aldaar genoemde goederen, kleren kleinodiën, beroepsmiddelen, bedrijfsmiddelen en papieren en familiegedenkstukken, vooruit uit de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen te nemen. Zie voorts aantekening goederen en verknochtheid.

2 Kleren, kleinodiën, beroeps- en bedrijfsmiddelen en papieren en familiegedenkstukken

Art. 1:101 BW bevat een regeling voor goederen behorend tot de wettelijke gemeenschap die een zeer lichte mate verknochtheid kennen. Op grond van art. 1:101 BW kan een echtgenoot namelijk kleren, kleinodiën, beroeps-/bedrijfsmiddelen, familiepapieren en gedenkstukken die tot zijn gebruik strekken, tegen de geschatte prijs overnemen.

3 Art. 1:101 BW strijdig met art. 4:38 BW?

Art. 1:101 BW biedt een langstlevende echtgenoot het recht om zijn beroeps- en bedrijfsgoederen tegen de geschatte prijs uit de ontbonden huwelijksgemeenschap over te nemen. Art. 4:38 lid 1 BW biedt een vergelijkbaar recht aan een kind (dan wel diens echtgenoot) of stiefkind (dan wel diens echtgenoot) met betrekking de goederen die dienstbaar waren aan een door de erflater uitgeoefend beroep of bedrijf dat door het kind, stiefkind, dan wel diens echtgenoot, wordt voortgezet en tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort. Het conflict dat kan ontstaan tussen de rechten van de langstlevende echtgenoot (ex art. 1:101 BW) en de overige genoemden, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.