LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beplantingen nabij de erfgrens (art. 5:42 BW)

Beplantingen nabij de erfgrens

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Burenrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 mei 2020
De redactie

1 Algemeen

Het is een eigenaar van een erf verboden binnen een bepaalde afstand van de grenslijn met de buurman beplantingen te hebben (art. 5:42 lid 1 BW). De afstand varieert per type beplantingen en is in het tweede lid van dit artikel bepaald. Het is mogelijk dat plaatselijke voorschriften of gewoonten een kleinere afstand toestaan. Het verbod op beplantingen te dicht bij de erfgrens geldt niet op het moment dat de eigenaar van het naburige erf toestemming heeft gegeven of wanneer het erf een openbare weg of openbaar water is. De toestemming van de eigenaar is in beginsel vormvrij, maar bewijsrechtelijk gezien is toestemming in de vorm van een erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting of een andere schriftelijke overeenkomst waarvan inschrijving in de openbare registers (art. 3:17 lid 1 onder a BW) mogelijk is, een goed uitgangspunt. Een erfdienstbaarheid waarin is bepaald dat beplantingen binnen de door de wet verboden afstand is toegestaan kan ook ontstaan door verjaring, maar daarvoor gelden zware vereisten. Het feit dat een boom al sinds mensenheugenis binnen de verboden afstand staat, is hiervoor niet voldoende (HR 3 mei 1996, nr 15867, NJ 1996/501, brondocument niet beschikbaar).

De algemene regels van het bewijsrecht zijn van toepassing op het burenrecht, zodat degene die stelt dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.