LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beperkte rechten (art. 3:98 BW)

Beperkte rechten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Erfpacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2021

1 Algemeen

Art. 3:98 BW bepaalt dat de bepalingen uit afdeling 3.4.2 BW omtrent de overdracht van goederen van overeenkomstige toepassing zijn op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed. 

De wet bevat afzonderlijke regels voor vestiging en afstand van pandrecht (art. 3:236-239 BW en 3:258 lid 2 BW) en de vestiging door voorbehoud (art. 3:81 lid 1 BW).

1.1 Vestiging, overdracht en afstand

De vereisten voor vestiging, overdracht en afstand van een beperkt recht zijn op grond van art. 3:84 BW het hebben van een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en het doen van een vestiging/levering (goederenrechtelijke overeenkomst van vestiging/overdracht/afstand en een vestigingshandeling/leveringshandeling).

Een geldige afstand veronderstelt een levering die door beide partijen is verricht. In sommige gevallen is de hoofdgerechtigde tot medewerking verplicht: art. 3:224 BW (vruchtgebruik) en art. 5:82 BW(erfdienstbaarheid).

2 Wijziging inhoud beperkt recht

De wijziging van de inhoud van een beperkt recht is ofwel aan te merken als een aanvullende vestiging en/of een gedeeltelijke afstand ofwel als een toepassing van de bestaande voorwaarden. In het eerste geval is sprake van een juridische wijziging en volgen de vereisten uit art. 3:98 jo. 3:84 BW. Voor een juridische wijziging is vereist een 'levering' krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.