LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bepalingen voor splitsingen waarbij een NV of BV wordt gesplitst of opgericht (art. 2:334v - 2:334ii BW)

Bepalingen voor splitsingen waarbij een NV of BV wordt gesplitst of opgericht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021

1 Inleiding

In artt. 2:334a-334u BW zijn algemene bepalingen voor de juridische splitsing opgenomen. De bepalingen in artt. 2:334v-334ii BW geven een aanvulling op deze algemene bepalingen voor splitsingen waarbij een NV of BV wordt gesplitst of wordt opgericht. De bijzondere bepalingen zijn ook van toepassing op reeds bestaande NV's of BV's die bij een splitsing vermogen verkrijgen. Deze bijzondere bepalingen wijken in sommige gevallen af van de algemene bepalingen rondom splitsingen. 

2 Voorbereidende fase splitsing

2.1 Splitsingsvoorstel

Het splitsingsvoorstel is onderdeel van de voorbereidende fase bij een splitsing. Voor de NV en de BV zijn daarop de bepalingen uit artt. 2:334f-334j BW van toepassing. Daarnaast zijn voor de NV en de BV de aanvullende bepalingen uit artt. 2:334y-334cc BW van toepassing. In die aanvullende bepalingen zijn onder meer voorschriften opgenomen met betrekking tot het splitsingsvoorstel, de accountantsverklaring en de openbaarmaking. 

In art. 2:334y BW zijn aanvullende vermeldingen ten aanzien van het splitsingsvoorstel opgenomen. Indien bij een splitsing een NV of BV wordt gesplitst of opgericht, dienen in het voorstel tot splitsing, naast de in art. 2:334f BW genoemde gegevens, ook de gegevens uit art. 2:334y BW te worden opgenomen. In art. 2:334y BW is onder meer bepaald dat in het splitsingsvoorstel de ruilverhouding moet worden opgenomen. De ruilverhouding beschrijft hoeveel ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.