LOADING  
Fiscaal
Civiel

Benoeming bestuurders van NV (art. 2:132 - 2:133 BW)

Benoeming bestuurders van NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 augustus 2020

1 Algemeen

De bestuurders van de NV worden voor de eerste maal bij de akte van oprichting aangewezen. Na de oprichting besluit de algemene vergadering tot benoeming van bestuurders. Een benoemingsbesluit wordt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmem genomen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven (art. 2:120 lid 1 BW). Een benoemingsbesluit hoeft niet schriftelijk te worden genomen. Een persoon die op grond van verklaringen of gedragingen heeft aangenomen dat hij tot bestuurder is benoemd, kan niet als zodanig worden aangemerkt bij het ontbreken van een benoemingsbesluit (Hoge Raad 15 december 2000, nr R99/215HR, ECLI:NL:HR:2000:AA9047, Van Ekelenburg/Squamish Corporation). De persoon die tot bestuurder wordt benoemd, dient zijn benoeming te aanvaarden. Aanvaarding kan zowel uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.

De bestuurders en commissarissen hebben als zodanig met betrekking tot te benoemen bestuurders een raadgevende stem in de algemene vergadering (art. 2:117 lid 4 BW).  

De algemene vergadering bepaalt, indien de NV het monistisch bestuursmodel toepast (art. 2:129a BW), of een bestuurder tot uitvoerende of niet uitvoerende bestuurder wordt benoemd.

De bestuurder moet na de benoeming worden ingeschreven in het handelsregister (art. 22 lid 1 sub a Hrb 2008). Pas vanaf dat moment kan de NV een beroep doen op de benoeming van de bestuurder jegens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.