LOADING  
Fiscaal
Civiel

Benadeling gemeenschap van goederen (art. 1:164 BW)

Benadeling gemeenschap van goederen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 april 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Benadeling van schuldeisers

Indien een huwelijksgemeenschap door een van de echtgenoten is benadeeld, is de benadelende echtgenoot gehouden tot schadevergoeding aan de gemeenschap (art. 1:164 BW).
Het gaat daarbij om benadeling van de huwelijksgemeenschap door een van de echtgenoten:
- doordat die echtgenoot lichtvaardig schulden heeft gemaakt; of
- doordat die echtgenoot gemeenschapsgoederen heeft verspild; of
- doordat die echtgenoot rechtshandelingen heeft verricht, waarvoor op grond van art. 1:88 BW toestemming nodig is van de andere echtgenoot, zonder de vereiste toestemming of beslissing van de Rechtbank (art. 1:88 lid 6 BW).

De wet beperkt de termijn waarbinnen de in art. 1:164 BW bedoelde benadeling moet hebben plaatsgevonden. Deze termijn is 'na de aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvoor.' Met 'het geding' wordt het echtscheidingsgeding bedoeld, de bepaling is immers opgenomen in afdeling 2 van titel 1.9 BW (echtscheiding). Sinds dat de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden door (onder meer) indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding (art. 1:99 lid 1 onder b BW) is deze aanvangstermijn echter niet meer helder. Na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding is de huwelijksgemeenschap immers ontbonden, zodat deze niet meer kan worden benadeeld. Wat daarvan ook zij, de bedoeling van de bepaling is wel helder.

De vraag is echter wanneer sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.