LOADING  
Fiscaal
Civiel

Arbitrage (art. 1020 - 1022c Rv)

Arbitrage

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vaststellingsovereenkomst Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Arbitrage in het algemeen

Arbitrage is bedoeld om geschillen te beslissen buiten de rechter om. In die zin is een overeenkomst te zien tussen arbitrage en mediation. Niettemin bestaan tussen beide grote verschillen. Bij mediation is het de bedoeling dat partijen hun geschillen samen oplossen, bij arbitrage leggen partijen hun geschil voor aan één of meer arbiters die beslissen over het geschil.

Uit het vorenstaande blijkt ook meteen dat zowel bij arbitrage als bij mediation, de keuze hiervoor van partijen zelf komt. Partijen kunnen hun geschil slechts voorleggen aan arbiters of proberen samen hun geschil samen op te lossen, als zij zich daartoe verplicht hebben of daartoe bereid zijn. Het is immers een grondrecht voor elk rechtssubject een geschil met een ander rechtssubject voor te leggen aan de rechter.

De wetgever heeft arbitrage in de wet omarmd. Zo bepaalt art. 1022 Rv dat de Rechtbank zich onbevoegd zal verklaren in een geschil waarover een arbitrageovereenkomst is gesloten. Arbitrage is dus gebaseerd op een overeenkomst. Deze overeenkomst geldt naar Nederlands recht als een vaststellingsovereenkomst in de zin van Titel 15 van Boek 7 BW (art. 7:900 e.v. BW).
Het bestaan van een arbitrageovereenkomst kan slechts worden bewezen door een geschrift (art. 1021 Rv). Daarmee ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.