LOADING  
Fiscaal
Civiel

Appartementsrecht (art. 5:106 BW)

Appartementsrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Appartementsrechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 oktober 2020
De redactie

1 Inleiding

Het uitgangspunt is dat het niet mogelijk is eigenaar te zijn van (een gedeelte van) een etage. Zowel de in art. 5:20 BW opgenomen regel, die bepaalt dat de grondeigenaar door natrekking ook eigenaar is van de zich op die grond bevindende gebouwen, als de in art. 3:4 BW verwoorde regel dat de eigendom van een zaak ook de eigendom van haar bestanddelen inhoudt, verzetten zich daartegen. Op de regel dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van de zich daarop bevindende gebouwen en werken bestaat één uitzondering, namelijk in het geval dat (een gedeelte van) een gebouw een bestanddeel vormt van een onroerende zaak die aan iemand anders toebehoort (art. 5:20 lid 1 letter e BW). Met andere woorden: horizontale natrekking gaat vóór verticale natrekking. De regel van natrekking kan worden doorkruist door een recht van opstal te vestigen (artt. 5:101 - 5:105 BW). De regels inzake natrekking hebben tot gevolg dat eigendom van een woning in bijvoorbeeld een flatgebouw een bijzondere voorziening vereist. Deze voorziening is het appartementsrecht. Door middel van een appartementsrecht is het mogelijk een gebouw horizontaal te splitsen in zelfstandig overdraagbare eenheden. Overigens hoeft het niet per se te gaan om een gebouw of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.