LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van de notaris (art. 2 - 15 WNA)

Ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van de notaris

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Algemeen

Titel 2 van de Wna behandelt het ambt, de bevoegdheid, de benoeming en het ontslag van de notaris. De notaris is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, dit betekent dat de notaris een ambtenaar is. De notaris is echter geen staatsorgaan of vertegenwoordiger van de staat, wel is de notaris in binnenlandse verhoudingen een bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 onder b Awb. Naast ambtenaar, is de notaris ook ondernemer. De notaris is zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van zijn kantoor, in het bijzonder in financieel opzicht. Naast de notaris, bestaat sinds 2011 ook de toegevoegd notaris. De toegevoegd notaris is werkzaam onder verantwoordelijkheid en toezicht van de notaris aan wie hij is toegevoegd. De notaris is eindverantwoordelijk voor de toegevoegd notaris.

Europeesrechtelijk kan de notaris niet worden belast met openbaar gezag in de zin van art. 51 VwEU, zo blijkt uit HvJEU 1 december 2011, nr. C-157/09, ECLI:EU:C:2011:794 (Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden). Eerder besliste dit Hof in een zestal zaken in overeenkomstige zin.
Zie over deze zaken J.W. van de Gronden, "De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de EU-regels voor de interne markt", NTBR 2012/5. 

2 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.