LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen omtrent splitsing (art. 2:334a en 2:334b BW)

Algemene bepalingen omtrent splitsing

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Splitsing Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 februari 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

De tegenhanger van de fusie is de splitsing. De rechtspraak over de grensoverschrijdende fusie brengt consequenties met zich mee die ook voor de grensoverschrijdende splitsing gelden. Door splitsing ontstaan één of meerdere nieuwe rechtspersonen. Het betreft een rechtshandeling waarbij vermogen overgaat onder algemene titel en aandeelhouders of leden van de gesplitste rechtspersoon aandeelhouder respectievelijk lid worden in de verkrijgende rechtspersoon.

2 Vormen van splitsing

In art. 2:334a BW zijn twee typen van splitsing opgenomen: de zuivere splitsing en de afsplitsing.

De zuivere splitsing houdt in dat:

  • het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon;
  • onder algemene titel overgaat;
  • op ten minste twee verkrijgende rechtspersonen; en
  • waarbij de splitsende rechtspersoon niet langer zal bestaan.


De afsplitsing houdt in dat:

  • een deel van het vermogen van de splitsende rechtspersoon;
  • onder algemene titel overgaat;
  • op ten minste één verkrijgende rechtspersoon; en
  • waarbij de splitsende rechtspersoon zal blijven voortbestaan.

De verkrijgende rechtspersoon kan zowel in het kader van de afsplitsing nieuw op te richten rechtspersonen betreffen dan wel bestaande rechtspersonen. De verkrijgende rechtspersoon kan een zustervennootschap dan wel dochtervennootschap betreffen. In dat laatste geval wordt de splitsende vennootschap enig aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.
In beginsel worden de aandeelhouders of leden van de splitsende rechtspersoon door de splitsing aandeelhouder of lid van de verkrijgende rechtspersoon (art. 2:334e BW). Een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.