LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen omtrent fusies (art. 2:309 - 2:311 BW)

Algemene bepalingen omtrent fusies

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fusie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Uit overwegingen van doelmatigheid kan worden besloten het vermogen van een rechtspersoon te doen verkrijgen door een andere bestaande of daartoe opgerichte rechtspersoon. Fusie is niet slechts beperkt tot binnenlandse verhoudingen. Ook de grensoverschrijdende fusie is mogelijk en wettelijk geregeld in Afdeling 2.7.3A BW, ingevoegd in de wet ter uitvoering van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen.

2 Vormen van fusie

Drie typen fusies kunnen worden onderscheiden: de bedrijfsfusie, de aandelenfusie en de juridische fusie.

3 Bedrijfsfusie

De bedrijfsfusie houdt in dat de ene vennootschap de onderneming, of een zelfstandig onderdeel daarvan, van de andere vennootschap overneemt. In een dergelijk geval blijven de fuserende vennootschappen bestaan en worden alleen de activa en passiva van de onderneming overgedragen. De activa en passiva moeten op voorgeschreven wijze voor de individuele activa worden overgedragen. Voor de overname van schulden is medewerking van de crediteur vereist (art. 6:155 BW, schuldoverneming). Contractuele verhoudingen kunnen ook worden overgedragen door middel van contractsoverneming, art. 6:159 BW). De rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van de werknemers gaan van rechtswege over op de verkrijger (art. 7:663 BW). De Hoge Raad (14 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:13) heeft hierover opgemerkt dat de aansprakelijkheid van de bestuurder niet teniet gaat wanneer ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.