LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening (Art. 2:361 - 2:363 BW)

Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Voor het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2, art. 2:360 e.v.) wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categoriën ondernemingen. Categorieën en de daarbij geldende grensbedragen zijn hieronder weergegeven:

 

 balanstotaal in €
 (maximaal)

 netto-omzet
 (maximaal)

 gemiddeld aantal werknemers
 (maximaal)

Micro  € 350.000  € 700.000  10
Klein  € 6.000.000  € 12.000.000  50
Middelgroot  € 20.000.000  € 40.000.000  250
Groot  € 20.000.000 of meer  € 40.000.000 of meer  250 of meer

Een onderneming kwalificeert voor micro, klein of middelgroot als gedurende twee opeenvolgende jaren binnen twee van de drie hierboven genoemde grenzen blijft. Het bestuur van een NV of BV dient binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening op te maken, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden (art. 2:101/210 BW). Op basis van art. 2:394 lid 2 BW kan worden geconcludeerd dat de opgemaakte jaarrekening binnen twee maanden dient te zijn vastgesteld door de algemene vergadering. De vastgestelde jaarrekening dient binnen 8 dagen na vaststelling bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te zijn openbaar gemaakt. De openbaarmaking dient echter uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar te hebben plaatsgevonden, art. 2:394 lid 3 BW. Indien de jaarrekening niet tijdig is vastgesteld door de algemene vergadering is het bestuur op grond van art. 2:394 lid 2 BW gehouden de opgemaakte jaarrekening openbaar te maken, met de vermelding ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.