LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen huur (art. 7:201 - 7:202 BW)

Algemene bepalingen huur

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 maart 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemene bepalingen huur

Huur is de overeenkomst waarbij een verhuurder zich verbindt aan een huurder. Hierbij wordt door de verhuurder een (gedeelte van een) zaak in gebruik verstrekt en door de huurder daarvoor een tegenprestatie geleverd (art. 7:201 BW). In het geschil dat speelde voor de Rechtbank Midden-Nederland (7 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1337) was onduidelijk of sprake was van huur of van bruikleen van een woning. Volgens vader heeft hij gedurende twee maanden zijn woning om niet aan zijn zoon ter beschikking gesteld en is geen sprake van huur. Volgens de zoon heeft hij met zijn vader een mondelinge huurovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten waarbij een huurprijs van € 400 per maand is betaald. Vader vordert in kort geding ontruiming van de woning, omdat hij weer zelf over de woning moet kunnen beschikken. De voorzieningenrechter wijst de ontruimingsvordering af en oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal komen vast te staan dat de zoon de woning bewoont op grond van een met vader gesloten huurovereenkomst. Vanwege de wettelijke huurbescherming moet de voorzieningenrechter zeer terughoudend zijn bij een ontruimingsvordering van een woning als sprake is van huur, ongeacht of de huur voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

Huur kan tevens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.