LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Inleiding

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is de vervanging van de Dataprotectierichtlijn, waar de oude Wet bescherming persoonsgegevens op was gebaseerd. Ook is op 25 mei 2018 de privacywetgeving van andere Europese landen komen te vervallen. Als gevolg van de AVG gelden in heel Europa nu dezelfde regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De AVG heet in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR).
Het doel van de AVG is de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Door de AVG wordt het recht op privacy sterker en gelden meer verplichtingen voor organisaties met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met het toezicht op de naleving van de AVG. Op de overtreding van de verordening staan forse boetes, namelijk maximaal € 20 miljoen of, als dat bedrag hoger is, 4% van de wereldwijde jaaromzet.
De AVG is van toepassing op iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Hierbij maakt het bijvoorbeeld geen verschil of een organisatie commercieel of non-profit, een eenmanszaak of een onderneming met meerdere werknemers, particuliere sector of overheid is. Wanneer sprake is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.