LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 mei 2018

1 Inleiding

De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar is pas per 25 mei 2018 van toepassing. De AVG vervangt de Dataprotectierichtlijn, waarop onze huidige Wet bescherming persoonsgegevens is gebaseerd. De Wet bescherming persoonsgegevens vervalt op 25 mei 2018.

Als gevolg van de AVG gaan in heel Europa dezelfde regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens gelden. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG heeft als doel de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De definitie van persoonsgegevens wordt breder. Ook moet blijken dat de persoon in kwestie ondubbelzinnig heeft ingestemd met het verzamelen en opslaan van zijn gegevens. Personen krijgen ook het recht om 'vergeten' te worden en om persoonlijke data te laten verwijderen.

Organisaties worden verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (thans is dit geregeld via het meldloket datalekken). De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met het toezicht op de naleving van de AVG. Op overtreding van de verordening komen forse boetes te staan (maximaal € 20 miljoen of, bij ondernemingen, 4% van de wereldwijde omzet). De verordening geldt ook voor organisaties die buiten Europa zijn gevestigd.

1.1 Online tool gevolgen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.