LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemeen NV (art. 2:64 BW)

Algemeen NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2019
mr. T.F.H. Reijnen

Algemeen

Een naamloze vennootschap (NV) is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal (art. 2:64 lid 1 BW). Het naamloze, openbare karakter van dit type rechtspersoon heeft als gevolg dat de aandelen zowel aan toonder als op naam kunnen luiden, de aandelen in beginsel onbeperkt overdraagbaar zijn en van aandelen toonderbewijzen kunnen worden uitgegeven.

Aan het uitgangspunt dat aandelen aan toonder kunnen zijn (fysieke toonderstukken in bezit van zogenaamde thuisbewaarders), zal binnenkort een einde komen. Op 12 februari 2019 is namelijk door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet omzetting aandelen aan toonder (Kamerstukken 34930) aangenomen. De inwerkingtreding geschiedt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Deze wet moet financiering van terrorisme, belastingontduiking en witwassen tegengaan. Aandelen aan toonder kunnen na inwerkingtreding van de wet alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening bij een intermediair in de zin van art. 1 Wet giraal effectenverkeer, zoals een bank of een beleggingsonderneming. De effentenrekening staat op naam zodat anonieme overdracht van aandelen niet langer mogelijk is. Uiterlijk op 31 december 2019 stelt de vennootschap door een statutenwijziging aandelen aan toonder op naam voor zover deze aandelen niet in bewaring zijn gegeven aan het centaal instituut (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.) of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.