LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afwikkeling nalatenschap met minderjarige erfgenamen (minderjarigenboedel) (art. 4:182 BW)

Afwikkeling nalatenschap met minderjarige erfgenamen (minderjarigenboedel)

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J. Nobel (Van Grafhorst Notarissen)
1 Minderjarige
2 Aanvaarding van een erfenis namens de minderjarige
3 Verwerping van een erfenis namens de minderjarige
3.1 Verzoek tot verwerping nalatenschap namens minderjarige en machtiging Kantonrechter 
3.2 Verwerping namens minderjarige die in het buitenland woont 
4 Makingen en giften onder een last of voorwaarde
5 Ouders en voogden, samen of alleen bevoegd?
6 Ouderlijk vruchtgenot
7 Boedelbeschrijving
7.1 Boedelbeschrijving door de executeur
7.2 Boedelbeschrijving bij wettelijke verdeling
7.3 Boedelbeschrijving door de ‘Boek 4’-bewindvoerder
7.4 Boedelbeschrijving door de ‘Boek 1’-bewindvoerder of voogd
7.5 Boedelbeschrijving bij bewind of tweetrapsmaking
8 Inschrijving bewind in diverse registers
9 Beschikken namens een minderjarige
10 Wilsrecht wel of niet inroepen
11 Voogd moet gift of erfenis melden
12 Verhouding met een Boek 4-bewindvoerder
13 Rekening en verantwoording in verband met het vermogen van de minderjarige
13.1 Rekening en verantwoording door de voogd / Boek 1-bewindvoerder
13.2 Rekening en verantwoording door een ouder
13.3 Rekening en verantwoording door een executeur / vereffenaar
13.4 Rekening en verantwoording door een Boek 4 bewindvoerder
13.5 Inhoud van de rekening en verantwoording
14 Som ineens
15 Legitieme                                                                                         
16 Tegenstrijdig belang / bijzonder curator
17 Minderjarige als vereffenaar
18 BEM-clausule
18.1 Spanningsveld onderhoudsplichtig minderjarig kind en ouder in bijstand
19 Minderjarige en de rechter
20 Communicatie met de minderjarige
21 Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
21.1 WODC-rapport Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
21.2 Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen
22 Literatuur

1 Minderjarige

Minderjarig is iedereen jonger dan 18 jaar die niet meerderjarig is verklaard (art. 1:233 BW). Een meerderjarigverklaring is mogelijk voor vrouwen die het gezag (zullen) uitoefenen over een kind en zelf ten minste 16 jaar oud zijn (art. 1:253ha BW).
Als sprake is van handlichting blijft de betrokkene minderjarig (art. 1:235 BW). Bij handlichting kent de Kantonrechter aan een minderjarige op zijn verzoek bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige toe. Handlichting met betrekking tot het zelfstandig afwikkelen van een nalatenschap is niet mogelijk, omdat handlichting slechts voor een beperkt aantal handelingen is toegestaan (art. 1:235 lid 3 BW). Het gaat bij handlichting om het ontvangen van inkomsten en de beschikking daarover, het sluiten van verhuringen en verpachtingen, het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen van een beroep of bedrijf.

Wanneer een minderjarige is betrokken bij een nalatenschap, is sprake van een aantal extra aandachtspunten. Deze hebben vooral te maken met de aanvaarding van een nalatenschap en met de toestemming die nodig kan zijn voor bepaalde beschikkingshandelingen.

2 Aanvaarding van een erfenis namens de minderjarige

De wettelijke vertegenwoordiger kan een nalatenschap namens de minderjarige slechts beneficiair aanvaarden of (met toestemming van de Kantonrechter) verwerpen. Het zuiver aanvaarden namens een minderjarige is niet mogelijk (art. 4:193 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.