LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afwezigheid en vermissing (art. 1:409 - 1:425 BW)

Afwezigheid en vermissing

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bewind Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 november 2022
mr. K.M.F.J. Houben

1 Afwezigheid algemeen

Als iemand zijn woonplaats - als bedoeld in art. 1:10 BW - heeft verlaten, is hij volgens de wet afwezig. Heeft de afwezige niet voldoende geregeld inzake het bestuur van zijn goederen en is het noodzakelijk daarin geheel of gedeeltelijk te voorzien, of hem te doen vertegenwoordigen, dan benoemt de Kantonrechter op verzoek van belanghebbenden of van het Openbaar Ministerie, een bewindvoerder om het bewind over het geheel of een gedeelte van de goederen van de afwezige te voeren en zijn overige belangen waar te nemen (art. 1:409 lid 1 BW). Bevoegd is de Kantonrechter van de verlaten woonplaats of, bij gebreke daarvan, de Kantonrechter te Den Haag (artt. 267 en 269 Rv).

2 Afwezigheidsbewind over erfdeel van onbereikbare erfgenaam

Een afwezigheidsbewind als bedoeld in art. 1:409 BW kan ook worden ingesteld over een erfdeel dat toekomt aan een onbereikbare erfgenaam. In een uitspraak van Rechtbank Den Haag (27 augustus 2019, nrs  7780135 EJ VERZ 19-78001 en 7780045 EJ VERZ 19-77999, geen brondocument beschikbaar) wees de Kantonrechter het verzoek tot het instellen van een afwezigheidsbewind over het erfdeel van de ene erfgenaam toe en over het erfdeel van de andere erfgenaam af.
Het instellen van een afwezigheidsbewind heeft volgens de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.