LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afstamming (art. 1:197 - 1:199 BW)

Afstamming

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2021
mr. M.N. Bende

1 Ouderschap van rechtswege voor duomoeder

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wet juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (ook: Wet lesbisch ouderschap) per 1 april 2014 is in Boek 1 BW geregeld dat de partner van de moeder (duomoeder) van rechtswege ouder wordt van het kind van haar echtgenote/geregistreerd partner. Voorwaarden zijn echter dat het kind is verwekt door kunstmatige donorbevruchting als bedoeld in art. 1 onder c onder 1 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en de identiteit van de biologische vader van het kind aan de moeder bij wie kunstmatige donorinseminatie is verricht onbekend is (art. 1:198 lid 1 onder b BW).

Om het ouderschap van de duomoeder te doen ontstaan, dient bij de geboorteaangifte van het kind een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting te worden overlegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit deze verklaring blijkt dat de identiteit van de zaaddonor onbekend is aan de vrouw bij wie de kunstmatige donorbevruchting plaatsvond. Ontbreekt deze verklaring, dan wordt de duomoeder niet van rechtswege ouder. Zij kan dan het kind erkennen of adopteren (art. 1:198 lid 1 onder c en e BW).
Art. 1:198 lid 1 onder b BW bevat nog een bijzondere regeling voor het geval de duomoeder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.