LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afstamming (art. 1:197 - 1:199 BW)

Afstamming

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Onderhoudsverplichtingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 augustus 2022
mr. M.N. Bende

1 Familierechtelijke betrekking (art. 1:197 BW)

Een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten staan in familierechtelijke betrekking tot elkaar (art. 1:197 BW). De familierechtelijke betrekking wordt ook wel de afstammingsband genoemd, aangezien deze wordt verkregen door geboorte (bloedverwantschap) of adoptie. Aanverwanten van de ouders kunnen daardoor geen familierechtelijke betrekking hebben met het kind. De familierechtelijke betrekking is onder andere van belang voor de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud (art. 1:392 e.v. BW) en het erfrecht.

1.1 Staatscommissie Herijking ouderschap

In april 2014 is de Staatscommissie Herijking ouderschap ingesteld. De commissie heeft in kaart gebracht welke wettelijke mogelijkheden er zijn voor meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. De commissie onderzocht de mogelijkheden om leefvormen naar individuele inzichten in te richten. Dit omvat de vraag of het huidige uitgangspunt dat een kind niet meer dan twee juridische ouders kan hebben en niet meer dan twee personen het gezag over het kind kunnen uitoefenen, moet veranderen. De commissie heeft voorstellen gedaan in haar rapport dat op 7 december 2016 werd gepresenteerd. Van dit rapport is ook een samenvatting beschikbaar gesteld. In het Regeerakkoord 2017-2021 (p. 6) is ter zake van voormeld rapport het volgende opgemerkt:

'De staatscommissie herijking ouderschap heeft aanbevelingen gedaan op het terrein van juridisch meerouderschap, gezag en draagmoederschap. De onderzoeken zoals ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.