LOADING  
Fiscaal
Civiel

Adoptie (art. 1:227 - 1:232 BW)

Adoptie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022
De redactie

1 Inleiding

Adoptie heeft afstammingsrechtelijke gevolgen. Door adoptie komt een kind in familierechtelijke betrekking tot de adoptiefouder(s) te staan en worden de juridische banden met de biologische ouder(s) verbroken. Gelet op dit ingrijpende rechtsgevolg van adoptie, kan adoptie alleen via de rechter plaatsvinden en gelden voor adoptie strenge voorwaarden (art. 1:228 BW).

Door de jaren heen zijn de mogelijkheden tot adoptie verruimd. Aanvankelijk kon alleen een echtpaar een kind adopteren. Later werd adoptie ook mogelijk voor ongehuwden van ongelijk geslacht en voor één persoon alleen (eenouderadoptie, waaronder stiefouderadoptie en postume adoptie). Personen van gelijk geslacht kunnen Nederlandse kinderen adopteren vanaf 1 april 2001 en buitenlandse kinderen vanaf 1 januari 2009.

1.1 Wetgeving

De mogelijkheid tot adoptie is geregeld in Titel 12 van Boek 1 BW (art. 1:227-1:232 BW). De voor adoptie geldende procesregels zijn te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
De adoptieprocedure is een verzoekschriftprocedure waarop Titel 3 Boek 1 Rv (algemene regels) en art. 798-813 Rv (bijzondere regels betreffende het personen- en familierecht) van toepassing zijn. In dit verband wordt ook gewezen op het Procesreglement Adoptie.

1.2 Kinderbeschermingsmaatregel versus afstammingsbelang

Adoptie is van oorsprong een maatregel van kinderbescherming. Het belang van het kind staat voorop (vergelijk art. 21 Internationaal Verdrag inzake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.