LOADING  
Fiscaal
Civiel

Actio Pauliana (art. 3:45 BW)

Actio Pauliana

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 augustus 2020
De redactie

1 Algemeen

Als een schuldenaar onverplicht een rechtshandeling verricht waarvan hij weet of behoort te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in zijn/hun verhaalsmogelijkheden het gevolg is, is die rechtshandeling vernietigbaar (art. 3:45 BW). Onder schuldenaar valt ook degene op wiens goed de schuld van een ander kan worden verhaald (art 3:48 BW). De nakoming van een natuurlijke verbintenis geldt voor de toepassing van art. 3:45 BW als een onverplicht verrichte rechtshandeling.
De inroeping van de vernietiging van een rechtshandeling door een schuldeiser op grond van art. 3:45 BW wordt, evenals het inroepen door een curator van de vernietiging op grond van art. 42 Fw, 'actio Pauliana' genoemd. 

2 Om baat en om niet verrichte rechtshandelingen

De wet maakt voor een beroep op de actio Pauliana onderscheid tussen om niet verrichte rechtshandelingen en anders dan om niet (om baat) verrichte rechtshandelingen.
Een schuldeiser kan de vernietigingsgrond van een anders dan om niet verrichte rechtshandeling slechts inroepen als niet alleen de schuldenaar wist of behoorde te weten, maar ook degenen met of ten opzichte van wie hij de rechtshandeling verrichtte, wisten of behoorden te weten dat benadeling van een of meer schuldeisers het gevolg zou zijn (art. 3:45 lid 2 BW).

Bij rechtshandelingen om niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.