LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aard en omvang economisch belang UBO (art. 35b Hrb)

Aard en omvang economisch belang UBO

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 september 2020
De redactie

1 Inleiding

In de toelichting over het **UBO-register wordt ingegaan op diverse bepalingen uit het Handelsregisterbesluit die - in combinatie met bepalingen uit de Handelsregisterwet, de Wwft en het UB Wwft - het wettelijk kader vormen voor het UBO-register.

In dit commentaar bij het Handelsregisterbesluit is de voor de notariële praktijk relevante toelichting uit de parlementaire geschiedenis inzake 'de aard en omvang van het belang' opgenomen. 

2 Aard en omvang economisch belang

Deze toelichting is afkomstig uit de Nota van Toelichting bij het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Stb. 2020, 339).

Het vijfde lid van artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat bepaalde gegevens van een UBO in ieder geval in het register worden opgenomen en voor een ieder toegankelijk zijn. Een van deze gegevens betreft de aard en omvang van het gehouden belang door de UBO.

Met de implementatiewet is in art. 15a lid 2 Hrw geregeld welke UBO-gegevens in het register worden opgenomen. Ten aanzien van de omvang van het economisch belang is geregeld dat dit in bandbreedtes wordt weergegeven en dat die bandbreedtes bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. In dit besluit is hieraan uitvoering gegeven.

Een natuurlijke persoon kan op verschillende gronden als uiteindelijk belanghebbende worden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.