LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanwijzing noodweg (art. 5:57 BW)

Aanwijzing noodweg

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 augustus 2021

1 Inleiding

Wanneer de eigenaar van een erf geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater kan hij van de eigenaren van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg vorderen ten dienste van zijn erf (art. 5:57 lid 1 BW). Wat onder 'geen behoorlijke toegang' moet worden verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Werken de eigenaren van de naburige erven niet mee aan de aanwijzing van een noodweg, dan kan de rechter een noodweg vaststellen. 

Voor het antwoord op de vraag of een noodweg moet worden aangewezen, is volgens de Hoge Raad (13 november 2020, nr 19/02914, ECLI:NL:HR:2020:1783) in het algemeen beslissend of bij het ontbreken van die noodweg een behoorlijke exploitatie van het ingesloten erf bij een normale bestemming niet mogelijk is.

2 De aanwijzing van een noodweg

Bij de aanwijzing van een noodweg vindt een (eerste) belangenafweging plaats tussen de belangen van alle betrokken erven (art. 5:57 lid 3 BW). Dit betekent dat enerzijds rekening moet worden gehouden met het belang van het ingesloten erf om via de noodweg de openbare weg of het openbaar vaarwater zo snel mogelijk te kunnen bereiken. Anderzijds moet rekening gehouden worden met het belang van het naburige erf om zo min mogelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.