LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanwas naar evenredigheid (art. 4:48 BW)

Aanwas naar evenredigheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 februari 2022

Art. 4:48 BW is een aanvulling van een uiterste wilsbeschikking door de wet. Indien in een uiterste wil twee of meer personen tot hetzelfde, al dan niet voor bepaalde delen, zijn geroepen en de beschikking ten opzichte van een van hen geen gevolg heeft, vindt ten behoeve van de overigen aanwas naar evenredigheid van de hun toekomende delen plaats, tenzij uit de uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden. De oorzaak van het geen gevolg hebben, bijvoorbeeld vooroverlijden, verwerping of onwaardigheid, is niet van belang. Onder het huidige recht is de hoofdregel aanwas, tenzij anders uit de uiterste wilsbeschikking zelf blijft. Het is niet meer relevant of de erflater in het testament al dan niet uitdrukkelijk de breukdelen heeft genoemd waar de erfgenamen of legatarissen tot gerechtigd zijn. Onder het oude recht (art. 4:1049 (oud) BW) vond aanwas alleen plaats als sprake was van een gezamenlijke making. Dit deed zich voor als een erflater niet uitdrukkelijk breukdelen had aangewezen.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.