LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanvaarding en verwerping nalatenschappen en legaten (art. 4:190 - 4:200 BW)

Aanvaarding en verwerping nalatenschappen en legaten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Boek 4 BW - Erfrecht, Aanvaarding en verwerping nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 oktober 2021
De redactie

1 De keuze van de erfgenaam

Als erfgenaam kan men een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarden kan op twee manieren: zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel beneficiair aanvaarden genoemd (art. 4:190 BW). Het is niet zo dat men twee keer kan kiezen; eerst voor aanvaarden of verwerpen en vervolgens, na aanvaarding, voor zuivere dan wel beneficiaire aanvaarding. De keuze moet in één keer worden gemaakt.

Met het overlijden van de erflater volgen de erfgenamen of, als de wettelijke verdeling van toepassing is, zijn echtgenoot, hem op in zijn voor overgang vatbare rechten (de saisine, art. 4:182 lid 1 BW). Het betreft een overgang onder algemene titel (art. 3:80 BW). De erfgenamen worden van rechtswege schuldenaar van de schulden van de erflater (art. 4:182 lid 2 BW). In het geval van een wettelijke verdeling dient de langstlevende echtgenoot echter de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen (art. 4:13 lid 2 BW). Schuldeisers kunnen na een wettelijke verdeling in beginsel de goederen van de kinderen voor die schulden niet uitwinnen (art. 4:14 lid 3 BW).
Als een erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt, is hij verplicht een schuld van de nalatenschap zo nodig ten laste van zijn overig, niet geërfd, vermogen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.