LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanvaarden of verwerpen nalatenschap bij faillissement / schuldsanering (art. 41 Fw)

Aanvaarden of verwerpen nalatenschap bij faillissement / schuldsanering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 maart 2020
De redactie

1 Algemeen

Erfrechtelijke verkrijgingen verkregen door een gefailleerde vallen in de faillissementsboedel. Dit geldt ook voor hetgeen krachtens een fideï commis of tweetrapsmaking bezwaard is verkregen, omdat de gefailleerde eigenaar is van de verkregen goederen. Op grond van art. 41 Fw moeten deze  erfstellingen, die opkomen gedurende het faillissement, door de curator worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De curator heeft de bevoegdheid om te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, omdat de curator alle handelingen kan verrichten die de erfgenaam zou kunnen verrichten indien hij niet in staat van faillissement verkeerde, art. 23 Fw. Wil de curator de nalatenschap verwerpen, dan heeft hij daarvoor machtiging nodig van de rechter-commissaris.

Onder erfrechtelijke verkrijgingen vallen ook de nalatenschappen die zijn opengevallen voor de faillietverklaring van de erfgenaam, maar door de erfgenaam nog niet zijn aanvaard of verworpen voordat hij failliet werd verklaard.

Op grond van art. 313 Fw is art. 41 Fw van overeenkomstige toepassing op de schuldsaneringsregeling.

Over de vraag welke curator beslist over het verwerpen van een nalatenschap indien sprake is van een curator op grond van de Faillissementswet en een curator op grond van het Burgerlijk Wetboek (beschermingsbewind) heeft Rechtbank Maastricht (6 augustus 2008, nr 301892 BR VERZ 08-38, ECLI:NL:RBMAA:2008:BF0426) geoordeeld dat de faillissementswet een lex specialis is en daarmee ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.