LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijze van verrekening en aantastbare verrekening (art. 1:135 BW)

Wijze van verrekening en aantastbare verrekening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Zowel bij periodieke als bij finale verrekening geldt dat deze in beginsel bij helfte plaatsvindt. In geval van een wederkerige verrekenplicht moeten op de verrekendatum over en weer de verrekenvorderingen worden vastgesteld en met elkaar worden verrekend, art. 1:137 lid 2 BW. De verrekening geschiedt in beginsel in geld, art. 1:137 lid 1 BW.

Omdat art. 1:135 BW van regelend recht is, kunnen echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeenkomen anders dan bij helfte te verrekenen (art. 1:132 lid 2 BW). Reden voor een afwijkende verrekenverhouding kan bijvoorbeeld liggen in verschil in te leveren inspanning om verrekenbaar inkomen/vermogen te verwerven. In geval van een zogenaamde ‘ingroeiregeling’ is bijvoorbeeld sprake van een afwijkende verhouding. Per opvolgend huwelijksjaar wijzigt in dat geval de verrekenverhouding om na het afgesproken maximum aantal jaren te resulteren in een verrekening bij helfte. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk de verrekenverhouding afhankelijk te maken van de vraag of uit het huwelijk kinderen zijn geboren.

Een finale verrekening bij overlijden anders dan bij helfte kan fiscale consequenties hebben, zie art. 11 SW.

2 Verrekening en onzijdig persoon

Indien verrekenplichtigen, of zij wier medewerking is vereist, niet meewerken aan periodieke en/of finale verrekening nadat deze bij rechterlijke uitspraak is bevolen, benoemt de rechter die in eerste aanleg van de vordering tot verrekening heeft kennis genomen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.