LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aantastbare verrekening (art. 1:135 BW)

Aantastbare verrekening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 maart 2017
mr. dr. M.R. Kremer

1 Vernietigbare verrekening

Een periodieke of finale verrekening is behalve op de algemene, voor vernietiging van rechtshandelingen geldende gronden vernietigbaar, ook vernietigbaar in het geval één of beide echtgenoten omtrent de waarde van een of meer te verrekenen goederen heeft gedwaald en daardoor voor meer dan een vierde gedeelte is benadeeld, art. 1:135 jo 3:196 BW. Dit wordt de laesio enormis genoemd. In een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden (21 mei 2015, nr 200.151.011/01, ECLI:NL:GHARL:2015:4240) dwalen beide echtgenoten omtrent het inkomstenbegrip in de vaststellingeovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst werd afgezien van verrekening. Door de dwaling is de vaststellingsovereenkomst mogelijk nietig. De rechtsvordering tot vernietiging van de verrekening vervalt door verloop van drie jaar na de verrekening (vervaltermijn, art. 1:135 jo 3:200 BW).

Om te bepalen of sprake is van de laesio enormis moet eerst worden uitgerekend hoeveel partijen zouden ontvangen indien partijen van de juiste waarde van de goederen wordt uitgegaan. De samenstelling en omvang van het verrekenen vermogen wordt bepaald door art. 1:142 lid 1 BW.

2 Rekenvoorbeeld laesio enormis

De echtgenoten zijn overeengekomen een finaal verrekenbeding bij helfte in geval van echtscheiding. Het verrekenbaar vermogen van de man bedraagt op dat moment € 100.000. Het verrekenbaar vermogen van de vrouw € 50.000. De vrouw heeft ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.