LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aansprakelijkheid van een bestuurder (art. 2:9 en 2:11 BW)

Aansprakelijkheid van een bestuurder

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Bij bestuurdersaansprakelijkheid kan onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid heeft betrekking op de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap, bij externe aansprakelijkheid betreft het de relatie tussen de bestuurder en een schuldeiser van de vennootschap. De aansprakelijkheid van bestuurders is zowel intern als extern beperkt, maar kan onder omstandigheden worden doorbroken.
Doorbraak in interne verhoudingen is mogelijk op grond van art. 2:9 BW. In externe verhoudingen is doorbraak van aansprakelijkheid onder te verdelen in vier categorieën:

  • aansprakelijkheid op grond van bijzondere wettelijke bepalingen;
  • aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW);
  • aansprakelijkheid op grond van anti-misbruikwetgeving; en
  • aansprakelijkheid op grond van art. 2:11 BW.

Dit laatstgenoemde artikel heeft betrekking op de rechtspersoon die optreedt als bestuurder van een vennootschap. De bestuurders van deze rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk als zij ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurders zijn van de besturende rechtspersoon.

Hoewel de normen die worden genoemd in de wetsartikelen verschillen, is een convergentie van normen waarneembaar. Op een enkele uitzondering na zal het in de toekomst uiteindelijk resulteren in de maatstaf 'voldoende ernstige verwijtbaarheid' (HR 20 juni 2008, nr C06/187, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, Willemsen/NOM, HR 8 december 2006, nr C05/256, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, Ontvanger/Roelofsen en HR 2 maart 2007, nr C05/336, ECLI:NL:HR:2007:AZ3535...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.