LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aandelen NV (art. 2:79 BW)

Aandelen NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

Algemeen

Een aandeel in een NV wordt gezien als een bewijs dat de houder ervan bepaalde rechten en plichten heeft jegens de NV. De rechten en plichten die verbonden zijn aan het aandeelhouderschap zijn vastgelegd in de wet en in de statuten van de NV.
De rechten zijn onder te verdelen in rechten van vermogensrechtelijke aard en zeggenschapsrechten. Tot de eerste categorie behoort het recht op winst en het recht om te delen in het liquidatiesaldo. Bij zeggenschapsrechten kan worden gedacht aan het stem- en vergaderrecht.
Wat betreft de plichten van de aandeelhouder zijn te onderscheiden enerzijds de verplichting tot storting op het aandeel en anderzijds de ongeschreven verplichtingen die voortvloeien uit de ongeschreven normen van redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW). De drie meest voorkomende soorten aandelen zijn: gewone (letter) aandelen, preferente aandelen en prioriteitsaandelen. 

Aandelen zijn de gedeelten, waarin het maatschappelijk kapitaal bij de statuten is verdeeld (art. 2:79 BW). Elk aandeel vertegenwoordigt een bepaald bedrag, te weten de zogenaamde ‘nominale waarde’. Deze waarde is per aandeel vermeld. Bij het nemen van een aandeel dient op het aandeel in beginsel de nominale waarde te worden gestort. Deze waarde bedraagt ten minste € 0,01. Storting op het aandeel kan geschieden in geld of in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.