LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aandeel in eenvoudige gemeenschap (art. 3:175 - art. 3:177 BW)

Aandeel in eenvoudige gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2022
De redactie

1 Algemeen

In beginsel kan ieder van de deelgenoten van een eenvoudige gemeenschap over zijn aandeel in een goed van die eenvoudige gemeenschap of in de eenvoudige gemeenschap als geheel beschikken, tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit (art. 3:175 lid 1 en 2 BW). Met betrekking tot het aandeel in een bijzondere gemeenschap gelden andere bepalingen ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van een deelgenoot over zijn aandeel. Ook kunnen schuldeisers van een deelgenoot zijn aandeel in een gemeenschappelijk goed van een eenvoudige gemeenschap uitwinnen (art. 3:175 lid 3 BW).
Voor de vervreemding van een gemeenschappelijk goed in zijn geheel is de medewerking van alle deelgenoten vereist (art. 3:170 lid 3 BW).

2 Beschikken

Onder beschikken wordt verstaan het vervreemden en bezwaren van een goed. Over het algemeen wordt onder vervreemden begrepen iedere rechtshandeling die tot een overdracht verplicht. Het gevolg hiervan is dat onder vervreemden vallen rechtshandelingen als koop, schenking etc. In deze omschrijving wordt verdeling niet gezien als vervreemding, verdeling leidt niet tot overdracht (bijzondere titel) maar tot overgang (algemene titel). Het valt op dat in de literatuur het begrip 'vervreemden' vaak wordt gebruikt maar bijna nergens wordt vermeld wat daaronder wordt begrepen. Dit is des te opmerkelijker omdat het begrip 'vervreemden' ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.