LOADING  
Fiscaal
Civiel
Terug
Wetsvoorstel beperking omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen

Samenvatting

Op 28 maart 2017 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33987) met de kleinst mogelijke meerderheid - 38 van de 75 stemmen - aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer werd een motie ingediend waaruit bleek dat er binnen de Eerste Kamer grote zorgen heersen met betrekking tot de uitvoerbaarheid, rechtszekerheid en wetssystematiek, die voortvloeien uit het initiatiefwetsvoorstel en waarin werd verzocht het initiatiefwetsvoorstel aan te passen. Deze motie kreeg net geen meerderheid. Het in de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel introduceert de beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht. Dit nieuwe basisstelsel is ingegeven door de gedachte dat alleen hetgeen door de inspanning van beide echtelieden tijdens het huwelijk verworven wordt, aan beiden toekomt. Vóórhuwelijks (privé)vermogen, erfenissen en giften blijven tot het privévermogen behoren. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden of een insluitingsclausule kan de (standaard) huwelijksgoederengemeenschap worden aangepast.
De wet is in werking getreden op 1 januari 2018.
Lees hier meer over de wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2018.

Raadpleeg volledig dossier met alle kamerstukken op overheid.nl.

Instantie Vergaderjaar Dossiernummer Volg nr. Titel
Tweede Kamer 2015-2016 33987 22 Motie van het lid van Nispen
Tweede Kamer 2015-2016 33987 24 Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van die gedrukt onder nr 23
Tweede Kamer 2015-2016 33987 23 Motie van de leden Bergkamp en YĆ¼cel
Tweede Kamer 2015-2016 33987 26 Gewijzigd amendement van het lid Segers c.s.
Tweede Kamer 2015-2016 33987 13 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie
Tweede Kamer 2015-2016 33987 17 Brief van het lid Swinkels c.s.
Eerste Kamer 2015-2016 33987 B Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Eerste Kamer 2016-2017 33987 D Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie
Eerste Kamer 2016-2017 33987 F Verslag
Eerste Kamer 2016-2017 33987 H Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie
Tweede Kamer 2014-2015 33987 8 Nota naar aanleiding van het verslag
Tweede Kamer 2014-2015 33987 10 Nota naar aanleiding van het nader verslag
Tweede Kamer 2014-2015 33987 11 Nota van wijziging
Tweede Kamer 2015-2016 33987 16 Tweede nota van wijziging
Eerste Kamer 2015-2016 33987 A Gewijzigd voorstel van wet
Eerste Kamer 2016-2017 33987 E Verslag van een deskundigenbijeenkomst
Eerste Kamer 2016-2017 33987 G Nota naar aanleiding van het verslag
Tweede Kamer 2013-2014 33987 3 Memorie van toelichting
Tweede Kamer 2013-2014 33987 1 Geleidende brief
Tweede Kamer 2014-2015 33987 4 Advies van de afdeling van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemers
Tweede Kamer 2014-2015 33987 5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de afdeling advisering van de Raad van State
Tweede Kamer 2014-2015 33987 6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de afdeling advisering van de Raad van State
Tweede Kamer 2014-2015 33987 7 Verslag
Tweede Kamer 2014-2015 33987 9 Nader verslag
Tweede Kamer 2013-2014 33987 2 Voorstel van wet
Staatsblad 2016-2017 33987 Stb. 2017, 177 Definitieve wettekst
Eerste Kamer 2016-2017 33987 C Memorie van antwoord
Staatsblad 2016-2017 33987 Stb. 2017, 178 Inwerkingtreding