LOADING  

Informatie databank Wwft

Binnenkort is de Databank Wwft in Via Juridica beschikbaar.

Wij streven ernaar om de databank Wwft deze zomer te lanceren, waarbij alle informatie over het UBO-register - dat op 27 september in werking zal treden - is verwerkt.

Het abonnement is nu al bestelbaar: zolang de databank nog niet is gelanceerd, betreft het abonnement een abonnement op de Wwft-Alerts, zodat u nu al op de hoogte wordt gehouden. Het abonnement wordt na de lancering van de databank automatisch omgezet in een abonnement op de Databank Wwft.
 

Wat kunt u verwachten van de databank?

  • Artikelsgewijs commentaar op de bepalingen uit de Wwft-regelgeving die relevant zijn voor de notariële praktijk.
  • Alert van de actualiteiten (met in voorkomende gevallen een uitleg wat betreft de relevantie voor de kantoorprocedures en de dagelijkse praktijk). De actualiteiten worden ook direct verwerkt in de relevante onderdelen van de databank, zodat alle knowhow actueel is.
  • Per e-mail ontvangt u in elk geval één keer per maand een overzicht van de actualiteiten die in de databank zijn opgenomen. Indien de actualiteit van direct belang is voor de notariële praktijk ontvangt u daarvan een tussentijdse attendering.
  • Jurisprudentie, casuïstiek en voorbeelden.
  • Praktische overzichten, waaronder van alle actuele 'landenlijstjes', van hoog risico branches, van een selectie van de Wwft-regelgeving gericht op de notariële praktijk en een overzicht van de 'signalen' die kunnen wijzen op een verhoogd risico.
  • Praktische handreikingen en tips voor de Wwft-verantwoordelijke en Wwft-functionaris/compliance officer.
  • Kennisdossiers, onder meer over de UBO, de PEP en onderzoek herkomst middelen.

De Wwft-regelgeving is uitgebreid en bestaat uit 'one size fits all-bepalingen', open normen en een risicogebaseerde benadering. De praktijk stuit op een overvloed aan versnipperde informatie afkomstig van een grote verscheidenheid aan bronnen. Kantoren worden geacht daarvan op de hoogte te zijn. Daarnaast is de Wwft nog volop in ontwikkeling en wordt verwacht dat de kantoren de actualiteiten bijhouden. 

Kortom: er wordt heel wat verwacht. Er blijkt dan ook een grote behoefte aan een overzichtelijke database waarin alle informatie te vinden is. Deze is er nu (bijna)!
Bij afname van het abonnement op de Wwft-databank, zullen wij u met Wwft-Alerts op de hoogte houden van de actualiteiten, totdat de databank operationeel is. Zo mist u niets!

Via dit inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor het abonnement op databank Wwft.