LOADING  

NIEUWS

13 okt

Verjaring van vordering is geen gift en dus niet voor inkorting vatbaar

Rechtspraak

13 okt

Schenking aan partner wordt aangemerkt als natuurlijke verbintenis, zodat deze is vrijgesteld van schenkbelasting

Rechtspraak

13 okt

Verhuurderheffing vormt voor stichting met ideële instelling een individuele en buitensporige last

Rechtspraak

13 okt

Ook bij kwijtschelding van meer dan de helft op koopprijs woning is object van de schenking de kwijtschelding

Rechtspraak

12 okt

Rapport modernisering personenvennootschappen

Kamerstukken

5 okt

Renteclausule in hypotheekakte slechts van belang voor partijen; uitleg door middel van het Haviltex-criterium

Rechtspraak


Meer nieuws AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Rekentools en praktische verwijzingen

In Via Juridica is een overzicht met rekentools opgenomen. Daarnaast vindt u verwijzingen naar informatie en schema´s die in de dagelijkse praktijk tot nut kunnen zijn. Hier onder zijn enkele rekentools en verwijzingen opgenomen. Bekijk hier het volledige overzicht.

Rekentools:

Verwijzingen: